Thắp sáng niềm tin

229

Thắp sáng niềm tin

Tham nhũng lộng quyền đấy biết không?
Phen này đổi gió quét cuồng ngông
Bới bèo lộ bọ ngay thiên hạ
Vạch áo phơi lưng giữa đám đông

Việc tốt kết thơm vơi nhức nhối
Tâm trong tỏa ngát cứ tươi nồng
Xua tan giặc nội trời xanh lại
Thắp sáng niềm tin rực sắc hồng.

Dương Văn Ký

Sách “xào”

Ngày nay có chuyện nực cười
“Xào sách” để bán kiếm lời, dễ sao!
Cũng bìa đẹp, bán giá cao
Cũng quảng cáo, cũng mời chào người mua!

Sách hay ai nỡ chối từ
Mua ngay kẻo hết, chần chừ làm chi!
Mở ra, trong ruột có gì
Toàn bài cóp nhặt, bài ghi “sưu tầm”!

Làm ăn chụp giật, tầm xàm
Xào qua xáo lại, đem làm của riêng!
Rõ ràng vi phạm bản quyền
Mà trách nhiệm lại đẩy chuyền cho ai?

Làm ăn kiểu ấy, dừng ngay
Để cho sách đẹp, sách hay ra đời!
Hay chi ăn cắp của người
Phải mang tiếng xấu, nhận lời cười chê!

Thạch Hoàng Sa