Ra biển lớn

476

“VNTN – Không nhớ từ khi nào, môi chúng ta bập bẹ làm quen với hai từ Hội nhập. Dễ đến đôi mươi năm rồi, khi công cuộc Đổi mới sau nhiều gian lao đã đơm hoa kết trái, ngày mỗi ngày lại cho thấy những thành quả vững chãi đầy tự hào trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Những giới hạn trong cuộc chiến chống tụt hậu, nghèo khó bị đẩy lùi về phía sau, nhường chỗ cho tầm nhìn và vị thế mới của đất nước trên trường quốc tế.
Hôm nay, Hội nhập không còn là chuyện mới nhưng chưa bao giờ cũ. Hội nhập đã trở thành một xu thế lớn của thế giới hiện đại, tác động mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế và đời sống của từng quốc gia, và từng địa phương trong quốc gia ấy.Miền đất Thái Nguyên giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng mà chúng ta đang đứng chân, yêu thương và cống hiến cũng đang chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc hội nhập để phát triển; đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn về mọi mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại… Như con thuyền đang căng buồm rẽ sóng bạt gió, chinh phục muôn trùng đại dương.
Nhìn nhận Thái Nguyên trong xu thế hội nhập quốc tế, trong sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, để thêm một lần nữa thấu hiểu những gì cần làm và làm tốt hơn; để tham gia cuộc chơi lớn toàn cầu với tâm thế chủ động, vừa khai thác được các yếu tố tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội, vừa giữ được sự đa sắc của văn hóa các dân tộc trên mảnh đất này, giữ được đạo lý truyền thống vốn là rường cột cho sự bền vững ngàn đời của dân tộc ta.
Với tất cả trí tuệ và tâm huyết của mình, bằng sự tri ân với cội nguồn, với đất nước và chế độ, văn nghệ sĩ, trí thức Thái Nguyên nói riêng, mỗi người dân Thái Nguyên nói chung đều có trách nhiệm lớn lao trong công cuộc “hội nhập mà không hòa tan” này.
Bên thềm năm mới, cùng nhìn nhận và sẻ chia nhau trách nhiệm lớn lao.
Bên thềm năm mới, cùng suy nghĩ và làm việc bằng tinh thần RA BIỂN LỚN!

VNTN