Gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên, năm 2017

2704

VNTN – Nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh Thái Nguyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương, sáng nay (23/11), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Dự buổi gặp mặt có  đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và 118 đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ thay mặt cho hàng chục ngàn trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh Thái Nguyên.

Văn nghệ chào mừng buổi Gặp mặt

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, kinh tế của tỉnh phát triển nhanh; chính trị xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. Góp một phần không nhỏ vào những thành tựu chung ấy có công sức lao động, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên mọi lĩnh vực: văn học – nghệ thuật, văn hóa – xã hội, khoa học – kĩ thuật… Tuy nhiên, hoạt động của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ của tỉnh vẫn còn có một số hạn chế, khó khăn: như: năng lực sáng tạo trong khoa học công nghệ còn thấp so với các tỉnh trong cả nước; nhiều trí thức trẻ mới tốt nghiệp khó khăn về tìm việc làm hoặc phải chấp nhận làm việc trái ngành, nghề đào tạo; số lượng các tác phẩm văn học, nghệ thuật đã xuất bản nhiều nhưng chất lượng còn hạn chế, chưa có những tác phẩm đỉnh cao; công tác nghiên cứu phê bình văn học nghệ thuật còn yếu và thiếu; hoạt động của các chuyên ngành văn học nghệ thuật chưa đồng đều…

Tại buổi gặp mặt, nhiều ý kiến tham luận đã được chia sẻ, như: phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020; nâng cao chất lượng tác phẩm văn học, nghệ thuật của đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; những thuận lợi, khó khăn trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận trong nhân dân, đặc biệt là bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Then đàn tính…

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, đồng chí Lê Văn Tuấn đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong những năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ của tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ; tiên phong trong bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, làm cho Thái Nguyên xứng đáng là trung tâm vùng, bảo đảm cho tỉnh tăng trưởng, phát triển bền vững, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.

Các trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhận quà tặng của Thường trực Tỉnh ủy.

Tính đến 31/12/2016, số cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ trên toàn tỉnh là 6.852 người công tác ở nhiều lĩnh vực, trong đó có 21 Giáo sư, 138 Phó Giáo sư, 603 Tiến sĩ, 2.538 Thạc sĩ và 2.797 người có trình độ Đại học. Hiện, tỉnh có trên 400 văn nghệ sĩ sinh hoạt ở các hội văn học nghệ thuật với 10 chuyên ngành: văn xuôi, thơ, lý luận phê bình văn học, văn nghệ dân gian, âm nhạc, múa, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc.

Bích Hồng – Minh Tuấn