Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

1362

VNTN – Diễn ra vào sáng nay (17/10), do Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy tổ chức, Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo BTG, tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc; các cơ quan báo chí trên địa bàn. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, đại diện BTG, tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc đã đánh giá thực chất việc triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), trên các mặt: công tác triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề theo hướng dẫn của BTG Tỉnh ủy; kết quả việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập chuyên đề năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại đơn vị cơ sở; công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thẳng thắn đánh giá việc tổ chức sinh hoạt/học tập Chỉ thị 05 ở cơ sở, các đại biểu cũng đã trao đổi, phản ánh về những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị, địa phương, nổi cộm như: việc xây dựng kế hoạch, cam kết tuy được hướng dẫn kịp thời, đầy đủ nhưng không ít nơi còn sao chép, thiếu sáng tạo chưa phù hợp với tình hình địa phương; thi đua làm theo của tập thể, cá nhân ở một số địa phương còn lúng túng, chung chung, chưa cụ thể; một số nơi việc tổ chức học tập, quán triệt còn triển khai chậm so với thời gian quy định; có Đảng bộ tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập Chỉ thị 05 còn thấp. Ở đơn vị doanh nghiệp, cấp ủy còn ỷ lại, chưa dành thời gian thích đáng cho việc thực hiện chuyên đề; việc phát hiện, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tại các tổ chức cơ sở Đảng còn chậm…

Cũng tại đây, các đại biểu mạnh dạn góp ý kiến đề xuất nhằm thống nhất về nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề sao cho hiệu quả, cụ thể như: Đề nghị Trung ương ban hành hướng dẫn cụ thể hơn đối với công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; Trung ương, tỉnh sớm xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tài liệu học tập các chuyên đề hàng năm, bổ sung các tài liệu mới; tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; giới thiệu các mô hình, cách làm hay để các địa phương tham khảo như: cung cấp tài liệu, băng đĩa phục vụ việc học tập và tuyên truyền đến chi bộ dưới cơ sở; tổ chức các hoạt động, cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Đại diện các cơ quan truyền thông cũng mong muốn được nắm bắt nhiều hơn định hướng tuyên truyền tại cơ sở, cần sự chia sẻ, hỗ trợ thông tin từ cơ sở…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các Đảng bộ trực thuộc thực hiện các nội dung của chuyên đề phải chủ động, sáng tạo, gắn liền với tình hình thực tiễn địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thi đua, thực hiện tốt Chỉ thị 05; khuyến khích sự mạnh dạn trong đấu tranh chống tiêu cực ở mỗi cá nhân và tổ chức cơ sở Đảng. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí kết hợp chặt chẽ với Đảng bộ cơ sở, bám sát tình hình hoạt động, kịp thời tuyên truyền biểu dương nhưng cũng nhanh chóng, thẳng thắn chỉ ra những mặt trái, những giải pháp khoa học để khắc phục hạn chế.

Lê Đình