Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội: ngày càng được quan tâm

2201

VNTN – Dư luận xã hội (DLXH) là tập hợp các luồng ý kiến cá nhân trước những vấn đề, sự kiện, hiện tượng có tính thời sự, liên quan đến lợi ích, mối quan tâm của các nhóm người trong xã hội. Đây là một mảng thông tin rất quan trọng luôn tồn tại trong cộng đồng, là một phần biểu hiện về tư tưởng của xã hội. Công tác nắm bắt và định hướng DLXH là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Nhiệm vụ của công tác DLXH là phải nắm bắt nhanh, kịp thời, chính xác tư tưởng, tâm trạng, DLXH của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các vấn đề, hiện tượng, sự kiện có tính thời sự, được nhiều người quan tâm để phản ánh kịp thời, trung thực và đầy đủ những nét cơ bản nhất của đời sống xã hội; góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác điều hành của chính quyền.

Công tác nắm bắt, định hướng DLXH đã được tỉnh ta quan tâm từ nhiều năm nay. Năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Đề án số 17-ĐA/TU ngày 12-11-2014 về nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2018. Từ khi có Đề án, đội ngũ làm công tác DLXH ở các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn để đáp ứng với yêu cầu công việc. Thông qua việc thực hiện Đề án, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có một mạng lưới đội ngũ cộng tác viên ở hầu hết các cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương ở trong tỉnh, đặc biệt là những vùng cần phải nắm thông tin, cập nhật thường xuyên.

Không chỉ xây dựng mạng lưới cộng tác viên rộng khắp, mà việc nâng cao chất lượng cộng tác viên DLXH cũng luôn được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm. Bởi chất lượng cộng tác viên được nâng lên thì chất lượng thông tin dư luận cũng được nâng lên, sát với tình hình thực tiễn, mang tính thời sự và góp phần cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có những thông tin cập nhật, cần thiết, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền định hướng được dư luận xã hội, xử lý kịp thời những thông tin tránh tình trạng để bùng lên, tạo thành những dư luận không tốt. Tổ chức các lớp tập huấn, thường xuyên bố trí cộng tác viên đi học tập, trao đổi kinh nghiệm…, là những việc làm thường xuyên được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng.

Mới đây nhất, ngày 5/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, năm 2017, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên DLXH, áp dụng vào thực tiễn công việc, từ đó, tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác định hướng dư luận.

Tại Hội nghị, các cộng tác viên DLXH đã được tập huấn bốn nội dung chính: Một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội; Phương pháp nắm bắt và nghiên cứu dư luận xã hội; Truyền thông đại chúng và dư luận xã hội; Định hướng dư luận xã hội. Trong đó, tập trung vào các nội dung mới về nắm bắt, nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội; các kĩ năng phân tích, tổng hợp tình hình, ý kiến dư luận xã hội; cách nắm bắt, phân tích và xử lý những tình huống dư luận xã hội đưa ra, những tình huống nảy sinh trong thực tiễn xã hội hiện nay qua những ví dụ cụ thể đã xảy ra ở trong nước và các địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên DLXH định kỳ hàng tháng gắn với các sự kiện chính trị; tình hình phát triển kinh tế – xã hội; an ninh quốc phòng; việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, để nắm bắt thông tin từ cộng tác viên. Đây cũng là một kênh để các cộng tác viên có những ý kiến, đề xuất thiết thực.

Công việc chuyên môn là bác sĩ Chuyên khoa II, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhưng cũng là một cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, bác sĩ Hoàng Thị Thư chia sẻ: “Tham gia công tác dư luận xã hội ngoài nhiệm vụ nắm bắt thông tin báo cáo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thì qua những thông tin của các cộng tác viên dư luận khác phản ánh về những thực tại của ngành y tế, việc cung cấp dịch vụ y tế, mình có thể phản hồi lại với lãnh đạo bệnh viện để có những sự điều chỉnh hợp lí. Ngoài ra khi có những vấn đề liên quan tới ngành như việc thực hiện Thông tư về cơ chế quản lý quỹ bảo hiểm đang có rất nhiều cái vướng; hay an ninh cho y tế, trước đây và hiện tại có rất nhiều vụ đe dọa, xúc phạm, hành hung nhân viên y tế thì qua rất nhiều kênh, trong đó có kênh cộng tác viên dư luận giúp mình có thể phản ánh hay đề xuất lên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để có những hướng đề xuất tiếp lên cơ quan chức năng.”

Là một trong những cộng tác viên giàu kinh nghiệm với hơn 20 năm làm công tác giảng dạy môn xã hội học, trong đấy có nội dung về nghiên cứu dư luận xã hội, hiện lại đang đảm nhiệm nhiều vai trò ở nhiều tổ chức xã hội như: Hội cựu giáo chức thành phố; Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên, ông Nguyễn Đức Trường Kháng bày tỏ: “Tôi mong muốn trước mỗi đề xuất của cộng tác viên thì việc tiếp thu đến đâu, xử lý đến đâu cũng đều có thông tin phản hồi. Và việc phản ánh dù thuận chiều hay trái chiều thì đều được lắng nghe”. Ông cũng đề xuất thêm: “Dư luận xã hội rất quan trọng, vì nó có tác dụng điều chỉnh hành vi của con người. Vì vậy, công tác dư luận xã hội là rất cần thiết, cần có một chiến lược lâu dài và nó phải là một cánh tay đắc lực cho Đảng chứ không chỉ dừng lại ở một dự án, đề án xong rồi thôi”.

Đánh giá về công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, đồng chí Hoàng Anh Trung – Tỉnh ủy viên, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: “Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong những năm qua, đặc biệt là những năm gần đây đã góp phần tích cực nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, ý thức cảnh giác trước những luồng thông tin không tốt của cán bộ, đảng viên, nhân dân đặc biệt là học sinh sinh viên trên địa bàn Thái Nguyên; nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng đời sống văn hóa trong xã hội, trong cộng đồng dân cư; và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bởi vậy, chúng tôi đánh giá cần phải tiếp tục quan tâm và đầu tư thích đáng để nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội góp phần cho sự phát triển của địa phương trong chặng đường sắp tới.”.

Bích Hồng