Tập huấn công tác dư luận xã hội, năm 2017

1282

VNTN – Nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, áp dụng vào thực tiễn công việc, từ đó, tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, thúc đẩy, tăng cường kinh tế xã hội của địa phương, hôm nay (5/9), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc; các đoàn thể chính trị xã hội; lực lượng vũ trang và toàn thể các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị.

Nội dung tập huấn gồm bốn phần. Buổi sáng, là hai nội dung chính: Một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội; Phương pháp nắm bắt và nghiên cứu dư luận xã hội. Trong đó, tập trung vào các nội dung mới về nắm bắt, nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội; các kĩ năng phân tích, tổng hợp tình hình, ý kiến dư luận xã hội; cách nắm bắt, phân tích và xử lý những tình huống dư luận xã hội đưa ra, những tình huống nảy sinh trong thực tiễn xã hội hiện nay qua những ví dụ cụ thể đã xảy ra ở trong nước và các địa phương.

Buổi chiều, Hội nghị sẽ tiếp tục nghe hai chuyên đề liên quan tới công tác dư luận xã hội, sau đó các đại biểu sẽ thảo luận xung quanh những nội dung vừa được tập huấn.

Bích Hồng