Nguyễn Xuân Đắc

899

Họ tên: Nguyễn Xuân Đắc

Nghệ danh:

Dân tộc:

Ngày sinh:

Quê quán:

Địa chỉ: Phúc Thuận – Phổ Yên – Thái Nguyên

ĐT: 0166 1238 545

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

 

Trở về thư viện tác giả