Một số tác phẩm của tác giả Đoàn Minh Thiện

709

1. TP: Bên bờ biển( ảnh treo cuộc thi cấp tỉnh)


2. TP: Ngày hội (giải khuyến khích cấp tỉnh)


3. TP: Cày ruộng (treo khu vực tại Bắc Cạn)


4. TP: Đi cà kheo (treo khu vực tại Lai Châu)


5. TP: Niềm vui ngày hội (giải KK tỉnh Thái Nguyên 2017) – Tác giả: Đòa Minh Thiện


6. TP: Bừa ruộng (treo cấp tỉnh) – Tác giả: Đòa Minh Thiện


7.TP:Hái chè( Treo cấp tỉnh) – Tác giả: Đòa Minh Thiện


8.TP: Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ( treo cấp tỉnh) – Tác giả: Đòa Minh Thiện


9. TP: Giải thích (Giải KK cấp Tỉnh) – Tác giả: Đòa Minh Thiện


10. Giúp dân ( treo cấp tỉnh 2017) – Tác giả: Đòa Minh Thiện

Trở về thư viện tác giả