Một số tác phẩm của tác giả Đỗ Xuân Hùng

810

Ảnh 1:Chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam. Triển lãm ảnh nghệ thuật Toàn Quốc 2014

Ảnh 2: Học Chữ. Triển Lãm Khu Vực miền núi phía bắc 2016

Ảnh 3: Sương sớm. Bằng danh dự vương quốc Tây Ban Nha . cuộc thi Quốc Tế I S F 2016

Ảnh 4: duyên Quan Họ. Triển lãm Quốc Tế I S F 2016

Ảnh 5: Sau 60 năm. Giải Khuyến Khích Cuộc thi Kỉ niệm  60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh 6: : Dưới mái nhà rông. Triển lãm du lịch toàn quốc 2012

Ảnh 7: Nắng Tả Van. Triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên 2016

Ảnh 8: Được mùa Triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên 2015

Ảnh 9: Nắng trung du. Triển lãm Chè quốc tế 2012

Ảnh 10: Nhịp điệu vùng than. Triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên 2010

Trở về thư viện tác giả