Nguyễn Hồng Quang

395

Họ tên: Nguyễn Hồng Quang

Ngày sinh:

Dân tộc:

Quê quán:

Địa chỉ: Kim Tỉnh Trung Thành TX Phổ yên Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0166 8691 856

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm 

[su_button url=”http://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/”]Trở về thư viện tác giả[/su_button]