Nguyễn Đình Tân

773

Họ tên: Nguyễn Đình Tân

Bút danh: Tú Xuân

Ngày sinh: 09/03/1945

Nơi cư trú: Tổ 15, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên

ĐT: 0163 63 48 601

Hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

Tham gia sáng tác từ năm 2000

Tác phẩm chọn lọc: Link xem tác phẩm

  1. Văn xuôi: 2 tác phẩm

+ Cây cầu – truyện ngắn

+ Nơi thử thách – truyện ngắn

  1. Thơ: 3 tác phẩm

+ Cái bóng

+ Cây bút

+ Vết sẹo

Trở về thư viện tác giả