Nguyễn Duy Nhiếp

821

Họ và tên:     NGUYỄN DUY NHIẾP

Danh hiệu và tước hiệu: Không

Nghệ danh:

Sinh năm:      27/3/1962

Dân tộc:        Kinh

Quê quán:     Xã Vũ Bản – Huyện. Bình Lục – Tỉnh Hà Nam

Trú quán: Số 72, Đường Thanh Niên, Tổ 8; Thị trấn Chùa Hang, H Đồng Hỷ, T Thái Nguyên

– Năm kết nạp hội viên Tỉnh TN: 2006; Hội MT Việt Nam 2009

– Chức vụ Hội: Không

– Cơ quan công tác: Trường CĐSP Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

– Chức vụ  đương nhiệm hoặc đã qua:            Không

– Công việc hiện nay:  giảng viên

– Địa chỉ nhà riêng: Số 72, Đường Thanh Niên, Tổ 8; Thị trấn Chùa Hang, H Đồng Hỷ, T Thái Nguyên

– Điện thoại di động:   0988880171

– Email: duynhiep@gmail.com

  1. TÁC PHẨM CHÍNH: Link xem tác phẩm
Stt Tên tác phẩm Kích thước

(cm)

Chất liệu Năm sáng tác Giải thưởng
1 Bản Bắc Sơn 70 x 85 khắc gỗ 2000 Dự Triển lãm MT Toàn quốc
2 Bản sắc Người Tày 95 x 125 khắc gỗ 2005 Dự Triển lãm MT Toàn quốc; Giải B Tỉnh TN
3 Sáng  – Trưa – Chiều

Tranh bộ 3 bức

(60 x 80)x3 khắc gỗ 2013 Giải KK, Khu vực III Tây Bắc- Việt Bắc
4 Về bản 94×122 khắc gỗ 2008 Giấy khen TW Hội MTVN
5 Việc nhà 90×100 khắc gỗ 2013  
6 Chị tôi thoát nghèo 60 x80 khắc gỗ 2012  
7 Đóng góp nhỏ- Ý nghĩa lớn 80 x 100 khắc gỗ 2014  
8 Xay  ngô 80 x 100 khắc gỗ 2014 Giấy khen TƯ Hội MTVN
9 Vật nuôi 95 x120 khắc gỗ 2016  
10 Đợi 60 x 80 Lụa 2009  

 

Trở về thư viện tác giả