Một số tác phẩm của tác giả Trần Khải

741

 

1. Chợ Quê

2. Còn mãi lời ru

3. Đường nét công nghiệp

4. Một thoáng Tháp chàm

5. Nắng sớm

6. Người giữ lửa

7. thiếu nữ Dao tiền

8. Thợ đúc gang

9. Thợ lò

10. Thử lửa

11. Xuân Về

Trở về thư viện tác giả