Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Duy Nhiếp

1069

 

1.Bản Bắc Sơn

2. Bản sắc Người Tày

3. Sáng  – Trưa – Chiều (Tranh bộ 3 bức)

4. Về bản

5. Việc nhà

6. Chị tôi thoát nghèo

7. Đóng góp nhỏ- Ý nghĩa lớn

8. Xay  ngô

9. Vật nuôi

10. Đợi

Trở về thư viện tác giả