Xây dựng dự thảo “Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên”: Quyền lợi của người sáng tạo ngày càng được chú trọng

253

VNTN – Tác giả dự giải ở nhiều chuyên ngành sẽ được nhận tất cả các giải mà mình đạt được (nếu có) thay vì chỉ được nhận một giải cao nhất; số lượng giải thưởng mỗi chuyên ngành được tăng từ 05 lên 09 giải; giá trị giải thưởng từ mức tiền cụ thể được quy đổi sang tính theo hệ số… Đó là một số nội dung nổi bật, được nhất trí cao trong Hội thảo tham gia ý kiến nội dung dự thảo Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức ngày 5/7 vừa qua.


Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (sau đây xin gọi là Giải thưởng) là giải thưởng định kỳ 5 năm một lần nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh sự sáng tạo, cống hiến trong lĩnh vực văn học nghệ thuật của các tác giả tỉnh nhà. Tính từ lần trao giải đầu tiên năm 1992 đến nay, Giải thưởng đã được tổ chức 5 lần, ghi nhận và vinh danh nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật giàu giá trị.
Để chuẩn bị cho lần xét giải này (lần thứ 6, giai đoạn 2012 – 2016), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên – cơ quan tham mưu chuyên môn đã chủ động tiến hành các thủ tục để trình UBND tỉnh xem xét, trong đó, đặc biệt chú trọng việc tham khảo, trưng cầu ý kiến của giới chuyên môn trong việc xây dựng dự thảo quy chế Giải thưởng.

Các tác giả được nhận Giải A Giải thưởng VHNT tỉnh Thái Nguyên 5 năm lần thứ IV (2001 – 2006)

Xây dựng một quy chế khung mang tính định hướng lâu dài, sử dụng cho những lần xét giải tiếp theo (nội dung chi tiết được cụ thể hóa trong Thể lệ của từng kỳ xét giải) là điểm mới tổng quan rất đáng ghi nhận của dự thảo Quy chế. Nó đem lại tính đồng bộ, khoa học, khắc phục được sự bất cập của việc mỗi kỳ ban hành một quy chế như những lần xét giải trước đây. Qua quá trình chuẩn bị và xây dựng, với những ý kiến tham góp sát thực của những người làm chuyên môn và các đơn vị hữu quan, dự thảo quy chế lần này đang đến bước hoàn thiện, với hình thức bố cục theo chương – mục – điều – khoản (gồm 4 chương, 16 điều), nội dung hiện được đánh giá là tương đối khoa học, phù hợp với thực tiễn cũng như đặc thù lĩnh vực văn học nghệ thuật. Trong đó, đáng chú ý, có một số nội dung mới đã được điều chỉnh, bổ sung.

Về điều kiện xét giải, tác giả dự giải ở nhiều chuyên ngành sẽ được nhận tất cả các giải mà mình đạt được (nếu có) thay vì chỉ được nhận một giải cao nhất. Điều này thể hiện sự ghi nhận và khích lệ cao đối với những người sáng tạo. Về chuyên ngành xét giải, các thể loại của mỗi chuyên ngành được cụ thể hóa, làm rõ, đơn vị tác phẩm cũng được định lượng chi tiết hơn cho từng chuyên ngành. Về cơ cấu và giá trị giải thưởng, dự thảo Quy chế lần này điều chỉnh thành 09 giải cho mỗi chuyên ngành, gồm: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 03 giải Khuyến khích (thay vì 05 giải, gồm: 01 giải A, 02 giải B, 02 giải C, không xét giải Khuyến khích như trước), với mức thưởng tương ứng lần lượt là 20 – 15 – 10 – 05 lần mức lương cơ sở hiện hành (thay vì mức 20 – 15 – 12 triệu đồng như trước). Sự điều chỉnh này cho thấy bước nỗ lực của những người tổ chức nhằm đưa giải thưởng hướng tới tính ổn định, sát với thực tiễn.

Cùng với đó, Hội thảo cũng thảo luận, đóng góp về một số vấn đề liên quan như: quy trình xét tặng giải thưởng; quy định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban chỉ đạo và các Hội đồng giám khảo (cần thực hiện sao cho phù hợp nhất với tình hình thực tế); quy định việc giải quyết khiếu nại tố cáo, v.v…
Để đi đến xây dựng và hoàn chỉnh được dự thảo Quy chế này, cùng với sự chủ động của cơ quan chuyên môn là Hội Văn học nghệ thuật, thì sự tích cực trong quá trình triển khai của cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh (với tư cách là đơn vị tham mưu của UBND tỉnh) cũng là yếu tố rất quan trọng. Sự phối hợp, giúp đỡ của Hội đồng từ việc hướng dẫn xây dựng Quy chế theo thể thức mới đến việc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với chuyên viên của Hội, rồi đến khâu tổ chức lấy ý kiến vào nội dung dự thảo… đã cho thấy sự chủ động, trách nhiệm cao của các cơ quan chức năng với Giải thưởng này nói riêng, với sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật của tỉnh nhà nói chung.

Giải thưởng dự kiến sẽ được tiến hành ngay trong năm 2017, vì vậy các cơ quan, đơn vị chuyên môn hiện đang gấp rút hoàn thiện nội dung bản dự thảo để trình UBND tỉnh quyết định trong thời gian sớm nhất. Hi vọng với sự vào cuộc tích cực của các đơn vị hữu quan, sự chuẩn bị trách nhiệm của những người tổ chức, Giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ 6 (2012 – 2016) sẽ là một hoạt động ý nghĩa, tôn vinh những giá trị tiêu biểu của văn học nghệ thuật tỉnh nhà.

Thanh Tâm