Không đề

325

Dặn con 

Đói thì đầu gối phải bò
Con sang xứ lạ thân cò tha hương
Nhấp nhô san sát phố phường
Con vào cố nhớ lấy đường mà ra

Cạm bẫy gần tình thương xa
Bốn bên phố xá cửa nhà dửng dưng
Miếng ngon hãy nhớ muối gừng
Đừng ăn như thể chưa từng được ăn

Đường dài núi chặn sông ngăn
Mong con gối chắc gân săn chống chèo
Đã gồng hết sức tre pheo
Dễ đâu thoát khỏi khổ nghèo được ngay…

Cánh cò vỗ mải chiều nay
Chờ trông vợi bớt đắng cay quê người…

Không đề 

Đàn cò tìm chốn nghỉ ngơi
Cứ quanh quẩn mấy vòng rồi tản đi
Lúa xanh không nói được gì
Máy gầm – tiếng kéo tiếng ghì – rộn vang

Phố ăn tận ruột gan làng
Đêm nghe đất nấc từng tràng mà lo.

Trần Tâm