8 bài thơ cầu nguyện

348

1.

Lời cầu nguyện của bạn
như mưa
sẽ ngâm bạn vào linh hồn
của Chúa…

2.
Bạn không cầu nguyện
vì nó sẽ làm bạn thêm hy vọng

Bạn không hy vọng
vì nó sẽ làm bạn không nhìn thấy sự thật

Bạn không thấy sự thật
vì bạn sống trong gian dối

Bạn không cầu nguyện
bạn đang sống…

3.
Tôi cầu nguyện cho bạn
dù mắt không nhìn
tôi vẫn thấy

Đôi môi bất động
nhưng tôi vẫn nói chuyện

Tôi nghe giọng nói của bạn
và tôi biết mùi khét là tóc bạn

Tôi cầu nguyện cho bạn
dù tôi không thể chạm vào bạn
như tôi vẫn ôm em.

4.
Tôi cầu nguyện cho bạn
nhưng bạn đừng cầu nguyện cho tôi
bạn cứ bay lên trời

Tôi còn một mình
hai bàn tay lạnh
hai bàn chân mỏi
mái tóc rối

Tôi cũng không có gì để kể
đất nước ôi…

5.
Có những ngày
đi qua đời người
nhờ lời cầu nguyện.

6.
Đừng cầu nguyện cho cái chết
hãy cầu nguyện cho phần còn lại của thế giới
họ vẫn còn sống
như hơi thở của bạn

Đừng cầu nguyện cho sự trả thù
hãy cầu nguyện cho sự bình tĩnh

Đừng cầu nguyện cho sự nổi tiếng
Chúa chỉ cần cái tên của bạn.

7.
Đau đớn đã như tảng đá cẩm thạch
mọi người cần một bức tượng
nhớ, xót xa và lạnh

Bạn hãy cầu nguyện xin một cái đục
Và búa…

8.
Bạn đang trôi trên đám mây
tôi không biết bay, tôi cầu nguyện
để bạn vẫn nhìn thấy tôi
trong giấc mơ
của bài thơ
làm bạn.

 

Lê Vĩnh Tài