Tháng giêng

256

VNTN – qua cửa một tiếng chim chào mào
gieo tháng giêng vào chùm lá biếc
nắng cứ tháng giêng rét cũng tháng giêng
em thành tháng giêng khi ngày còn chạp

con mắt tháng giêng tiếng cười cũng tháng giêng
tháng giêng cả cơn giận hờn vô cớ
em mượn lá bùa cầu may cầm cho đỡ nhớ
còn biết làm gì ngoài nhớ nhau đâu

hoa đào vừa kịp héo hoa xoan hình như bung
những thắc thỏm hình như cũng đầy thắc thỏm
tháng giêng cớ gì thành bùa ngải
vỗ đâu đâu vào tiếng chào mào

tháng giêng mình cầm nhau ra phố
gặp buổi chiều đang non …

 

Văn Công Hùng