Lời ngỏ với vọng phu

236

Lời ngỏ với vọng phu

Nghìn năm nàng đã nơi này
Với ta mới gặp hôm nay lần đầu
Dắt dìu mẹ trước con sau
Đi mãi đâu, sẽ về đâu, hỡi nàng?
Chân trời mặt bể mênh mang
Đợi chờ vậy có chắc rằng gặp không
Mà nghìn năm vẫn ngóng trông
Nghìn năm một hướng vẫn không đổi chiều!

Nàng ơi, xin hỏi một điều
Trong thiên đường đá bao nhiêu ngọt ngào?
Phải yêu cho đến mức nào
Mới được hóa đá sống vào thời gian
Để nghìn năm ấy chẳng tan
Để nghìn năm mãi vẫn còn, người ơi?
Để khi nước mắt kiệt rồi
Nỗi đau hóa đá thành lời hát ru!
Tình câm một khối đơn cô
Đợi nhau ở cõi hư vô mong còn!
Chết không chôn hết nỗi buồn
Để trơ lại đó một hòn Vọng Phu!
Để oan một kiếp trẻ thơ
Người em hóa đá đợi chờ là ai?

Cún con

Mặt mình như trái đất nhăn
Bão giông tưới mấy nghìn lần chẳng tươi
Nửa như quả núi sắp rơi
Nửa như than lửa mặt trời phun lên
Cứ tua tủa giống cung tên
Một miền sa mạc, một miền tuyết băng
Người đời gọi quỷ sa tăng
Chỉ riêng em gọi anh bằng cún con

 

Nguyễn Minh Khiêm