Dậy đi em

250

VNTN – Dậy đi em
Ngô khô bẹ ngoài đồng
Sao Thần Nông đi vắng
Mẹ ngồi đốt rạ chiều đông
Khói trắng lầm lụi sang sông

Dậy đi em
Lợn trong chuồng trằn trọc rét
Rau ngoài vườn khát nước
Chờ bàn tay chúng mình

Dậy đi em
Vịn tia nắng đầu tiên
Nắm chặt tay anh nhé
Ta cùng làm Thần Nông.

Dương Văn Mưu