Từ tháng 4, các cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ

256

VNTN – Đó là nội dung Kế hoạch số 34-KH/TU do Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành ngày 30/12/2016, về việc tổ chức Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng tại tất cả các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Đối với lực lượng vũ trang và các trường học, thực hiện theo quy định riêng của ngành; các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chào cờ phù hợp với tình hình thực tiễn.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ (sáng 9-1)

Theo đó, các cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức chào cờ và hát Quốc ca trên nền nhạc hoặc không có nhạc tại sân trụ sở; trong trường hợp tời tiết không thuận lợi, hoặc buổi sinh hoạt chính trị có nội dung cần nhiều thời gian, thì tổ chức trong hội trường của cơ quan, đơn vị.

Sinh hoạt chính trị dưới cờ gồm các nội dung thông tin về tình hình địa phương, đơn vị trong tháng qua và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Thời gian tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dười cờ khoảng 15 phút, tuy nhiên, tùy nội dung cụ thể của từng buổi, có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 30 phút.

Tại Tỉnh Đoàn Thái Nguyên

Việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ hằng tháng tại các cơ quan, đơn vị nhằm tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động về tinh thần yêu nước, niềm tự tôn dân tộc; ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc. Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, cập nhật thông tin; đẩy mạnh thực hiện “nếp sống văn hóa công sở”.

Để việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ đi vào nề nếp và thực sự hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn một số đơn vị thực hiện thí điểm trong 3 tháng tới, cụ thể là các ngày: 09/1; 06/2 và 06/3/2017, tại các cơ quan làm việc tại trụ sở Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Thành ủy Thái Nguyên; huyện ủy Đồng Hỷ, vv… Sau đó, toàn tỉnh sẽ thực hiện đồng loạt bắt đầu từ thứ hai, 03/4/2017.

T.H