Trần Danh Khải

834

Tên tác giả: Trần Danh Khải

Ngày sinh: 1979

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ: Quang Trung – Thái Nguyên

Điện thoại:

Mail:

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

– Hải trình trên biển Tây Nam

– Về đâu những chú chim rừng

– Quả lành trên đất La Hiên

– Vào rốn lũ miền trung

– Một nạn nhân tai nạn giao thông cần được cứu trợ

Trở về thư viện tác giả