Mai Xuân Hưng

852

Tên tác giả: MAI XUÂN HƯNG

Nghệ danh:

Sinh năm: 16/5/1982       

Dân tộc:  Kinh

Quê quán: Xuân Kiên – Xuân Trường – Nam Định

Địa chỉ: Thái Sơn 1, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Năm kết nạp hội viên: Năm 2012

Cơ quan công tác: Trường TH Bình Long 1, Võ Nhai, Thái Nguyên

Chức vụ  đương nhiệm hoặc đã qua:           

Công việc hiện nay:  Giáo viên       

Điện thoại di động:   0915.202.753

Email: maihung165@gmail.com

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

Stt

Tên tác phẩm

Kích thước

(cm)

Chất liệu

Năm sáng tác

Giải thưởng

1

Bến thuyền

60×80

Khắc gỗ

2006

 

2

Làng chài

60×80

Khác gỗ

2006

 

3

Chợ phiên

90×110

Sơn dầu

2011

 

4

Thuyền I

50×110

Khắc gỗ

2012

– Giới thiệu tham dự giải thưởng ủy ban toàn quốc LHVNNT Việt Nam.

– Giải “Tác giả trẻ” do LHVHNT Việt Nam.

5

Thuyền II

50×110

Khắc gỗ

2012

– Giới thiệu tham dự giải thưởng ủy ban toàn quốc LHVNNT Việt Nam

– Giải “Tác giả trẻ” do LHVHNT Việt Nam.

6

Thuyền III

50×110

Khắc gỗ

2012

– Giới thiệu tham dự giải thưởng ủy ban toàn quốc LHVNNT Việt Nam

– Giải “Tác giả trẻ” do LHVHNT Việt Nam.

7

Chợ I

60 x 110

Khắc gỗ

2014

– Giới thiệu tham dự giải thưởng ủy ban toàn quốc LHVNNT Việt Nam.

8

 

60 x 80

Sơn dầu

2015

 

9

Chợ II

90 x70

Khắc gỗ

2015

 

10

Chợ III

70 x 115

Sơn dầu

2016

 

Trở về thư viện tác giả