Trần Văn Vạn

754

Tên tác giả: Trần Văn Vạn

Bí danh: Trần Vạn

Năm sinh: 19/02/1952

Quê quán: xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Trú quán: SN 42, Trần Đăng Ninh, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ văn hóa: 10/10

Bản thân: Bộ đội nghỉ hưu  

Hội viên hội văn học nghệ thuật tháng 2 năm 2016

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

– Tháp bút Hồ Gươm

– Vào vụ

– Nỗi nhớ một miền quê

– Tiếng lá Trường Sa

– Dối lòng

– Hoa ngày 8 tháng 3

– Điều em giấu

– Đá cuội

– Âm thanh con chữ

– Đọc thơ của người đàn bà

Trở về thư viện tác giả