Trần Thị Nhung

321

Tên tác giả: Trần Thị Nhung

Bút danh: Trần Nhung

Sinh năm: 1987.

Dân tộc:

Thường trú: xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Nơi công tác: Trường THCS Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

– Thức dậy

– Xuân ấm áp

– Xuân tím

– Mưa nhớ

– Bên bờ giếng

– Mảnh tình đêm

– Quê mẹ

– Mùa thu thơ ấu

– Giữ

– Sợi yêu

Trở về thư viện tác giả