Nguyễn Nhật Huy

1189

Tên tác giả: NGUYỄN NHẬT HUY

Bút danh: Nhật Huy

Sinh ngày: 18/06/1987

Dân tộc: 

Địa chỉ: Thái Nguyên

– Hiện giảng dạy ở tổ Lý luận văn học – Văn học nước ngoài tại khoa Ngữ văn – ĐHSP Thái Nguyên.

– Tham gia cộng tác với một số báo: Văn nghệ, văn nghệ Thái Nguyên, Tạp chí Cửa biển, Tạp chí Non nước, báo tuổi trẻ.

– Giải thưởng:

+ Giải ba thơ Người đô thị của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Đà Nẵng.

+ Giải nhì thơ của Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

+ Giải ba truyện ngắn của Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

Một số tác phẩm tiêu biểu: Link xem tác phẩm

– 1. Tưởng tượng

– 2. Tiếng sấm

– 3. Bão

– 4. Cỏ đếm tên người

– 5. Thế giới hình chai vỡ

– 6. Mắt giấy

– 7. A nợ ngày mai những ngày xưa

– 8. Điện thoại

– 9. Đức tin

– 10. Vết da

Trở về thư viện tác giả