Nguyễn Minh Sơn

797

Tên tác giả: NGUYỄN MINH SƠN

Bút danh: Vũ Phong Vân

Ngày sinh: 20-01-1951

Quê quán:

Địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên – Thái Nguyên

Tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ CMCN

Là thương binh nặng, hạng ¼ (86%)

Tham gia hoạt động sáng tác từ 1965

Là Hội viên sáng lập của Hội VHNT tỉnh Bắc Thái

Đã xuất bản 10 đầu sách, gồm:

* Thơ (và trường ca): 03 tập

* Truyện ngắn: 04 tập

* Tiểu thuyết: 02 tập (và 01 tập đã vào kế hoạch xuất bản)

* Ký văn học: 01 tập

* Và 01 tập Phê bình – Tiểu luận văn học

Đã đạt được 20 giải thưởng từ Trung ương đến Tỉnh ở 03 thể loại: Thơ, Truyện ngắn và Bút ký văn học.

Một số tác phẩm tiêu biểu: Link xem tác phẩm

– Bến 

– Mẹ 

– Đồng Vọng

– Dạ khúc

– Tự tình  

– Ráng chiều

– Để có một ngày 30 tháng 4 

– Hoàng Hôn

– Đêm thiên lý

– Xóm không chồng

Trở về thư viện tác giả