Nguyễn Công Trượng

739
 

Tên tác giả: Nguyễn Công Trượng 

Ngày sinh:
Dân tộc:
Địa chỉ: Tổ 25 p. Trung Thành TPTN – Điện thoại: 0912937701 –

Email: congtruongtmhd@gmail.com

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

– 01 Biểu thị ngôn ngữ

– 02 Chân dung người thợ

– 03 Đi hội

– 04 Được mùa

– 05 Học nhóm

– 06 Làm duyên

– 07 Sắc màu

– 08 Sóng vàng

– 09 Vào ca

– 10 Thu hoạch

Trở về thư viện tác giả