Một số tác phẩm của tác giả Vũ Kim Khoa

727

Chân dung 2 thế hệ

Chiều Bá Vân

Dải nơ công nghiệp

Hoa Thép

Mùa vàng

Ngõ quê 

Nhịp điệu

Thể thao truyền thống

Thời thơ ấu

Vương Phủ

Trở về thư viện tác giả