Khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

240

VNTN – Sáng nay (6/12), kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã chính thức khai mạc. Tham dự có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa XIV; lãnh đạo lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương và hơn 70 đại biểu HĐND khóa XIII.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Đây là kỳ họp đánh giá kết quả hoạt động năm đầu tiên của HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 và  có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo. Sẽ có 32 văn kiện do Thường  trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và UBND tỉnh; 4 thông báo, báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp liên quan đến một số cơ chế chính sách, chương trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế xã hội, giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được của năm 2016, xây dựng kế hoạch phát triển trong năm 2017… Kỳ họp sẽ thảo luận và quyết định thông qua 21 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trên, trong đó có nhiều Nghị quyết quan trọng, thu hút được sự quan tâm của các đại biểu và cử tri.

Chủ tọa kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Kỳ họp này, với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung không chỉ cho năm 2017 mà cho cả nhiệm kỳ 2016 – 2021, do đó yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, hiệu quả để làm rõ những thuận lợi, khó khăn; phân tích nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp thiết thực, khả thi, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2017… Việc tiếp thu, giải trình phải hết sức cầu thị, thẳng thắn, có lý, có tình, đảm bảo khoa học và chất lượng; việc chất vấn và trả lời phải ngắn gọn rõ ý, rõ nghĩa và đi thẳng vào vấn đề, không hỏi và trả lời vòng vo, đưa đẩy. Tạo không khí dân chủ, công khai, thẳng thắn, ý thức xây dựng trong hoạt động của HĐND.

Trong buổi khai mạc, các đại biểu đã nghe 12 báo cáo, tờ trình, gồm: Báo cáo, tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, phương hường nhiệm vụ năm 2017; tờ trình về phân bố dự toán ngân sách tỉnh 2017; báo cáo kết quả công tác năm 2016, nhiệm vụ 2017 của HĐND tỉnh; tờ trình về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của tỉnh; tờ trình về Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2016 – 2020, tầm nhìn đến 2030… Buổi chiều, các đại biểu sẽ tiếp tục nghe 17 báo cáo tờ trình về các vấn đề quan trọng khác.

Trong hai ngày 7 và 8/12, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Sau đó, tổng hợp các ý kiến, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn rồi quyết định thông qua Nghị quyết.

Kỳ họp sẽ bế mạc vào ngày 8/12 tới đây.

Anh Thắng