Cây thước

330

VNTN – Thưa thầy!
Con là cậu học trò lớp Một
Sáu mươi năm trước con học thầy
Nhớ hôm thầy đánh bạn Hiền gãy của con cây thước
Con òa khóc bắt thầy đền cây thước khác cho con!
Thầy đã hứa và thầy đã đền cho con cây thước 
Mặc dầu cây thước thầy đền không thẳng 
                        và vuông được như cây thước của con
Nhưng dù sao con cũng cám ơn thầy

Bởi thầy ơi! Ngày ấy
Để có cây thước này
Cha con đã phải tháo thanh gỗ vàng tâm từ cánh cửa 
Và bác thợ mộc hàng xóm đã phải mất cả ngày 
                                               để bào cây thước cho con 
Ngày ấy
Nếu không có cây thước thầy đền 
Con biết phải nói thế nào với cha con được!

Thầy ơi!
Giờ đây
Con ân hận vì ngày ấy dại khờ 
                                          đã bắt thầy đền cây thước!
Thầy ơi!
Cây thước thầy đền cho con sáu mươi năm trước
Giờ cũng chẳng còn
Nhưng nó đã thành bài học lớn của đời con!

Lê Huy Mậu