Giờ học

235

VNTN – Bài học tròn xoe mắt kính
Nhìn vào quả địa cầu xanh
Tìm hình đất mẹ.

Không thấy vuông, tròn như chuyện kể Hùng Vương
Nó lượn quanh theo đường cong bút chỉ
Ở đó có loài người.

Bài học hôm nay không có điểm mười
Nhưng thặng dư mấy lần dấu hỏi
Về dải đất cong hình chữ S…

Giờ học như say dưới nắng tỏa sân trường
Lời giải đáp ngấm qua từng thế hệ
Vũ trụ trong lòng
Đất cũng nở hoa…

Doãn Long