Chùm thơ của Hoàng Anh Tuấn

749

Bưởi đào vườn mẹ 

Heo may bưởi chín bờ ao
Trời gom nắng mật lặn vào tận trong
Bướm ong trảy hội ngõ vòng
Mùi hương con gái gió bong khắp làng

Sẻ nâu tha sợi rơm vàng
Nghe mùa bưởi gọi bay sang thu rồi
Bán đi thúng quả mẹ tôi
Mua tôm nấu khế với vôi têm trầu

Vỏ thơm gác bếp gội đầu
Mẹ ngồi vấn tóc đèn dầu giại hiên
Nhà bên cô bé mắt hiền
Cùng xâu hạt bưởi thắp miền trăng quê

Cưỡi trâu trôi giữa cỏ đê
Lần theo dấu bưởi tôi về vườn xưa
Mẹ ơi, chợ đã cạn trưa
Nón mê kịp chạy cơn mưa trắng chiều?

Tháng mười 

Tháng mười mắt cốm nõn
Hương thập thò lá sen
Gió ngoài sân say men
Nắng mật ong phết ngõ

Tháng mười cây hồng đỏ
Thắp đèn lồng vườn sau
Đàn sẻ ri rủ nhau
Tha rơm vàng mái ngói

Tháng mười sáo diều gọi
Ngực đồng căng vụ mùa
Mẹ giỏ lệch mò cua
Bữa cơm đèn dọn vội

Tháng mười trời mau tối
Đêm dài sợi heo may
Trăng rằm tỏ như ngày
Gà giật mình gáy mớ

Tháng mười bà đi chợ
Bán cá mè tát ao
Chị phơi chiếu bên rào
Chuồn kim khâu mũi nắng

Tháng mười hoa đại trắng
Thơm chuông chùa rơi sâu
Bố nón mê lùa trâu
Bay giữa chiều khói nhạt

Tháng mười lời ai hát
Cháy bập bùng bến sông
Chờ đợi đã lên ngồng
Người chưa về chơi hội…

Hoàng Anh Tuấn