Ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

401

VNTN – Sáng 9/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị về những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong 80 năm xây dựng và trưởng thành (1936 – 2016). Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo các địa phương trong tỉnh; một số trường đại học; các đồng chí lão thành cách mạng và Ban biên soạn Đề tài “Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1936 – 2016. Đồng chí Lê Văn Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì Hội nghị.

 

7 tham luận được trình bày tại hội nghị đã ôn lại lịch sử hào hùng của nhân dân và Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên từ khi mới được thành lập (1936) đến nay, trải qua các giai đoạn: Thái Nguyên xây dựng cơ sở Đảng đầu tiên và cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám (1936 – 1945); Đảng bộ Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1975); trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975); trong những năm đầu cả nước cùng đi lên CHXH (1975 – 1986); thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1987 – 2016)… Các tham luận đều khẳng định và nêu lên: lịch sử của tỉnh Thái Nguyên gắn liền với dòng chảy của lịch sử cách mạng Việt Nam và những thắng lợi vĩ đại mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh đã giành được góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để ghi lại những đóng góp và thành quả cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên trong 80 năm qua, ngày 10/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án số 04-ĐA/TU về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020”. Kết quả của Hội nghị là một trong những luận cứ quan trọng để các địa phương, đơn vị nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục lịch sử cách mạng và Đảng bộ địa phương; tạo ra ý thức trách nhiệm, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh đối với các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ để tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống, giá trị lịch sử… Từ đó, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh giàu mạnh, phồn vinh, là trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Anh Thắng