Biển lấn

260

VNTN – Như đã hàng trăm năm

Những dòng sông xô nước tự nguồn
Bỗng cánh rừng phi lao lộn gốc
Hôn biển đen sì chòm rễ lúc lâm chung

– Sao biển lấn
Sát cánh rừng, chân núi?
– Rừng bê tông lấn biển
Có làm sao?

Có làm sao
Những sông, hồ đã lấp
Những châu thổ phù sa
Tuẫn tiết theo dòng
Buồm
Nhảy mom sông ngày lở đất
Những Mẹ – Cá khép mang còn trừng mắt
Chết – còn mơ bọc trứng nở trăm sông…

Biển chồm sóng trước đời mình côi cút
Vạn trùng xanh
Đòi
giọt – nước – sinh – thành!

Đinh Ngọc Diệp