Vương Minh Lập

279

Tên tác giả: VƯƠNG MINH LẬP

Nghệ danh: Minh Lập

Năm sinh: 1952

Dân tộc: 

Quê quán: Trưng Vương – Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay: Tổ 16, Phường Túc Duyên, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Học vấn:   Trung cấp cơ khí

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

– Cánh chim không mỏi

– Quyết liệt

– Đêm cầu Rồng

– Những cô gái Dao

– Khi thành phố lên đèn

– Lên với vùng sâu

– Thợ lò

– Vầng dương Việt Bắc

– Ước vọng vươn cao

– Thung lũng vàng Bắc Sơn

Trở về thư viện tác giả