Một số tác phẩm của tác giả Vương Minh Lập

710

– Cánh chim không mỏi

– Quyết liệt

– Đêm cầu Rồng

– Những cô gái Dao

– Khi thành phố lên đèn

– Lên với vùng sâu

– Thợ lò

– Vầng dương Việt Bắc

– Ước vọng vươn cao

– Thung lũng vàng Bắc Sơn

Trở về thư viện tác giả