Khắc phục những “lỗ hổng” trong công tác cán bộ

200

VNTN – Những lãnh đạo mới của đất nước đã và đang có những tuyên ngôn mạnh mẽ về liêm chính, kiến tạo, phục vụ. Đặc biệt, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, tức phiên họp đầu tiên của Chính phủ được Quốc hội khóa XIV bầu và phê chuẩn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lưu ý 9 vấn đề đặc biệt quan tâm, trong đó có vấn đề về công tác cán bộ với yêu cầu rất mạnh mẽ: “Chúng ta tìm người tài chứ không tìm người nhà”.

Đã xuất hiện những tín hiệu lạc quan và hi vọng trong nhân dân về việc xử lí các vụ việc mà dư luận bức xúc. Tuy nhiên, dư luận vẫn phải đặt câu hỏi rằng có một ông Thanh hay còn nhiều ông Thanh nữa, liệu chỉ có những vụ như ở Bộ Công thương, ở Hà Giang, ở Vũng Tàu hay còn ở đâu nữa. Tất cả những vụ việc lùm xùm về công tác cán bộ vừa qua gần như mới chỉ giải quyết phần “ngọn” mà chưa giải quyết tận “gốc” vấn đề. Xung quanh những câu chuyện này, vấn đề đặt ra là cần khắc phục ngay những “lỗ hổng” về qui trình trong công tác cán bộ hiện nay.

Trong vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, dư luận tự hỏi tại sao một người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước (Tổng Công ty Xây lắp dầu khí NV) lỗ hàng nghìn tỉ đồng, dù đã có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhưng đến nay chưa làm rõ trách nhiệm nhưng lại ung dung được giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang? Nếu đây là cán bộ của địa phương chắc chắn phải làm rõ trách nhiệm của địa phương. Nhưng đây là cán bộ của Trung ương vì vậy đây thuộc trách nhiệm của Trung ương.

Rà soát quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ là một trong những vấn đề được đặt ra tại Hội nghị công tác Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2016.  Nguồn ảnh: dangcongsan.vn

Ông Trần Lưu Hải, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trả lời rất rõ rằng ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong danh sách luân chuyển cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà việc đưa ông Thanh về Hậu Giang là sự thỏa thuận giữa Bộ Công Thương và Ban thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang. Theo các qui định về phân cấp quản lí cán bộ hiện nay thì đúng như ông Trần Lưu Hải đã nói bởi diện cán bộ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã được phân cấp cho địa phương mà cụ thể là Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy. Theo Quyết định 68-QĐ/TW ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị về ban hành qui chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử thì chỉ có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mới phải xin ý kiến các Ban Đảng Trung ương trước khi giới thiệu để tỉnh ủy, thành ủy hoặc hội đồng nhân dân bầu và báo cáo cấp có thẩm quyền chuẩn y hoặc phê chuẩn kết quả bầu cử. Như vậy, trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh đúng là không nằm trong diện phải xin ý kiến các ban Đảng Trung ương. Thế nhưng, từ câu chuyện này đã lộ diện những bất cập của công tác cán bộ hiện nay cần nhanh chóng khắc phục.

Những năm gần đây, để giao thêm thẩm quyền cho các bộ ngành, địa phương, Trung ương đã ban hành nhiều quyết định về phân cấp thẩm quyền về công tác cán bộ. Cụ thể bổ nhiệm vụ trưởng, vụ phó và tương đương của các bộ, ngành ở Trung ương đã được phân cấp thẩm quyền cho thủ trưởng bộ, ngành. Ở các tỉnh, thành phố việc bổ nhiệm trưởng, phó phòng và tương đương ở các sở, ngành hiện nay đều được phân cấp thẩm quyền cho thủ trưởng, giám đốc sở. Từ vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh có lẽ các cơ quan có trách nhiệm cần xem xét lại qui trình về bổ nhiệm cán bộ hiện nay, đặc biệt là vấn đề phân cấp thẩm quyền về công tác cán bộ. Khi một ai đó được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND một tỉnh là đã giữ trọng trách rất lớn, Trung ương không thể không biết. Một vụ trưởng, vụ phó khi được bổ nhiệm đâu phải chỉ liên quan đến ngành mà họ nắm giữ chức vụ mà còn liên quan và có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Ở tỉnh, thành phố, một người được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng, phó phòng đâu chỉ có tác động, ảnh hưởng trong phạm vị của ngành đó, mà còn có ảnh hưởng rất lớn đối với toàn tỉnh, thành. Ví dụ những trưởng phòng của các sở có liên quan mật thiết đến người dân như y tế, giáo dục, xây dựng, tài nguyên môi trường v.v…

Đã đến lúc cần xem lại quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ hiện nay.

Tất nhiên, khi làm chặt chẽ việc này có thể sẽ xảy ra những hệ lụy khác như qui trình sẽ lâu hơn, chậm hơn…, nhưng đã đến lúc không thể không siết lại vấn đề này. Chọn cán bộ sai vì lợi ích riêng của một vài cá nhân nào đó thì không chỉ xảy ra nguy cơ rất lớn với Đảng đó là tiếp tục suy giảm niềm tin với dân, mà những kẻ xấu lọt vào hàng ngũ cán bộ còn có thể gây nguy hại cho đất nước.

Trung Kiên