Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIII sẽ diễn ra vào đầu tháng 11

206

VNTN – Với chủ đề “Phát huy truyền thống trên quê hương cách mạng, phụ nữ Thái Nguyên đoàn kết, sáng tạo và bình đẳng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển, bền vững”, dự kiến Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Tỉnh sẽ tổ chức từ ngày 07 đến ngày 09 – 11 – 2016 tại Trung tâm Văn hoá tỉnh với sự tham gia của 270 đại biểu chính thức.

Trong nhiệm kỳ 2011- 2016, những cống hiến của phụ nữ toàn tỉnh, từ đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đến người lao động trong các lĩnh vực; từ thành thị đến nông thôn, đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để Thái Nguyên vững vàng trong chặng đường mới, xây dựng tỉnh phát triển nhanh và  bền vững; sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; là trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục – đào tạo, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Sự cố gắng của các chị đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong 5 năm qua, giới nữ toàn tỉnh đã được vinh dự đón nhận 01 Huân chương Hồ Chí Minh; 01 Huân chương Lao động hạng Nhất; 21 Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 52 Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; và hàng ngàn danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm; trên 85 ngàn danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm”, v.v… Những kết quả đó là minh chứng cụ thể, sinh động của phụ nữ Thái Nguyên tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đó là những con số được thông báo tại cuộc Họp báo được tổ chức vào chiều 12/10 tại Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh.

Tại cuộc Họp báo, sau khi nghe Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động và phong trào phụ nữ của Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu đã có ý kiến trao đổi, thảo luận để làm rõ thêm một số  vấn đề trong Dự thảo báo cáo cũng như về tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII. Các cơ quan báo chí cũng thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN tỉnh để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, thông qua việc lựa chọn những điển hình tiêu biểu, khắc họa đậm nét hình ảnh người phụ nữ Thái Nguyên và vai trò của Hội LHPN các cấp trong công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh; thông tin chính xác, kịp thời trước, trong và sau Đại hội để hội viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Hội, từ đó phát huy tinh thần tích cực đóng góp, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Quang Khải