Viết bên tượng Puskin

310

VNTN – Trên đường phố Mat – cơ – va
Không tượng Phật, tượng Chúa
Không tượng các thánh thần, lãnh tụ
Chỉ có tượng nhà thơ Puskin đứng ôm chiếc mũ
Dưới bóng rợp những cây sồi, 
                                trong công viên  Pu-sơ-ki-na

Dưới chân tượng nhà thơ mặt đất đầy hoa
Trên đầu nhà thơ tuyết trắng trời Nga 
Những bông tuyết như thơ, lấp lánh sáng 
               trong ánh mắt người yêu thơ mãi mãi…

Mat-cơ-va
Chiều nay tôi ghé lại
Đến bên tượng Puskin như về với thơ ca

Hai thế kỷ đi qua, những cây sồi 
                                              trong công viên đã già
Ba tám tuổi Puskin thì mãi trẻ
Thơ cổ điển nhưng thơ luôn mới mẻ  
Puskin là vẻ đẹp của  hồn Nga…

Thạch Quỳ