Ngọc Như Hải

819

Tên tác giả: NGỌC NHƯ HẢI

Nghệ danh: Ngọc Hải

Ngày sinh: 10.10.1957

Dân tộc:

Quê quán: Thuận Thành – Bắc Ninh

Địa chỉ: Thái Nguyên

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

– Chợ sớm

– Cổng làng

– Gái bản

– Gang ra lò

– Giờ chơi

– Cuộc sống ven hồ

– Nắng thu

– Nắng xuân

– Ngày hội bản em

– Xuống chợ

Trở về thư viện tác giả