Cọng rơm vàng tháng chín

408

VNTN – Ngày thơm phức cọng rơm vàng tháng chín
Nhớ mùa Thu như thể đã xa rồi
Dấu chân trên cánh đồng trơ gốc rối
Hun hút ngày mưa phênh đất bốc hơi
Khóe mắt em cay những ngày cuối vụ
Đốt khói mù dọa dẫm lũ chuột hoang
Mẹ thổi bữa cơm quyện mùi gạo mới
Cha nhọc đường cày ví thá vụ sau.
Ngày thơm phức cọng rơm vàng tháng chín
Dùng dằng như chẳng thể quên đi
Tuổi đi hoang nấc từng cơn mộng mị
Chưa thể về kịp chuyến chở mùa qua
Giấc mơ tôi nhập nhoạng cánh đồng xa
Cánh cò trắng rã rời ngày rong ruổi
Trời tháng chín mùa thu vàng hờn dỗi
Em để buồn nghiêng đôi mắt xanh trong.
Ngày thơm phức cọng rơm vàng tháng chín
Tôi mơ màng hoa cỏ ngỡ vừa thu.

Hoàng Tâm