Tổ quốc tôi

127

VNTN – Nơi được hoài thai và sinh ra
làm một con người
đầu tiên là nắm nhau chôn vào lòng đất
nắm nhau cũng nghe rõ lời Mẹ hát:
“mai này sống làm người Có Ích
sống làm người Tử Tế nghe con”

qua mỗi ngày Cha Mẹ nhọc nhằn là
một ngày con được lớn khôn hơn
qua mỗi đêm chong đèn học bài là
một đêm con hiểu biết hơn
về Quê hương Đất nước
ôi Đất nước chưa bao giờ hết nếp nhăn
trên trán người lao khổ
mấy nghìn năm đi qua thiên tai giặc giã
đi qua phận người khó khăn cơ nhỡ
lá lành đùm lá rách
đi qua ân tình, thảo thơm hướng về nguồn cội
đi qua lời ru, tiếng đàn bầu,
mùi bùn và mưa nắng cỏ rơm
đi qua nhân nghĩa để nhận biết dối gian
đi qua lẽ sống để nhận về sự chết
ơi con đường Máu và Hoa
con đường Vinh quang về Tổ quốc của tôi

cho tôi được đồng hành và được hát với
những đứa con trên đường về
Tổ quốc tôi! 

Hồ Triệu Sơn