Tổ quốc khúc tráng ca Mẹ

265

VNTN – Tổ quốc thân thương từng tấc biển
Giọt mắt nào cũng đau đáu Trường Sa
Đêm châu thổ một bên lòng là biển
Phía tim mình se thắt nỗi Hoàng Sa.

Tổ quốc trong sá cày nón lá
Trong khói rơm chiều, trong tiếng à ơi.
Con của mẹ nhân danh hình dáng mẹ
Lấy thân làm cột mốc giữa trùng khơi.

Tổ quốc vạt nâu sồng cổ tích
Chỉ miếng trầu nên muối mặn gừng cay
Núi hóa dáng vọng phu chờ người đi đánh giặc
Mặt trống đồng chim lạc mãi còn bay.

Tổ quốc nên hình hài từ máu
Ngọn sóng nào cũng hồn cốt cha ông.
Những câu hỏi vọng về từ xa thẳm
Góc biển chưa liền, bờ cõi có lành không?

Tổ quốc khúc tráng ca mẹ
Năm nắng mười mưa lam lũ tảo tần
Manh áo mẹ ba ngàn cây số biển
Bốn ngàn năm con mẹ vẫn hành quân…!

Phan Thái