Thế Chính

870

Tên tác giả: THẾ CHÍNH
Sinh năm: 1939. 

Dân tộc: 

Quê quán: Đông Anh – Hà Nội. 

Địa chỉ: Trung Thành – thị xã Phổ Yên – Thái Nguyên.


Hội viên: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên. 


Các tập thơ đã xuất bản:

 Quên và nhớ; Tiếng lá rơi; Gió trong lòng đất; Nguyện cầu yếm thế; Nơi cánh rừng trụi lá; Cúc đơm thưa

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

– Lửa mồ côi

– Nỗi buồn tình yêu 

– Vợ vắng nhà  

– Lá cậm cang

– Tương phản

– Ngẫm

– Quên và nhớ  

– Thơ viết ở nghĩa trang

– Núi yên ngựa

– Tôi đọc thơ anh 

Trở về thư viện tác giả