Phan Thức

779

Tên tác giả: PHAN THỨC

Quê quán: Cổ Thành- Chí Linh- Hải Dương

Chỗ ở hiện nay: Phường Ba Hàng- TX. Phổ Yên- T.Thái Nguyên

Hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên

Tác phẩm chính:

-Bến xưa: Tập thơ- 2004 Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên

-Chiều thời gian: Tập thơ- 2006 Nhà xuất bản Hội Nhà văn

-Chuyện chưa có hồi kết: Tập truyện ngắn- 2007 Nhà xuất bản Văn học

-Thời gian xanh: Tập thơ- 2008 Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

-Ngày muộn: Tập truyện ngắn- 2009 Nhà xuất bản Văn học

-Nắng xanh: Tập thơ- 2010 Nhà xuất bản Hội Nhà văn

-Nỗi ân hận muộn màng: Tập truyện ngắn- 2011- Nhà xuất bản Văn học

-Đất khát: Tập thơ- 2014-NXB Hội nhà văn.

– Điều không thanh thản: Tập truyện ngắn – 2015- NXB Hồng Đức

– Lời cỏ: Tập thơ-2016-NXB Đại học Thái Nguyên

Giải thưởng:

– Giải thưởng Thơ, truyện ngắn : Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên 2005, 2006, 2009, 2012.

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

– 23 độ nghiêng

– Ba bước chân

–  Bài toán

– Dấu chân mẹ

– Đầu thu

– Mưa

– Nghịch lý

– Những ngôi mộ cùng hướng về làng

– Thế giới không lời

– Tìm 

Trở về thư viện tác giả