Phạm Văn Vũ

976

Tác giả: Phạm Văn Vũ 

Sinh năm: 1984

Dân tộc:

Quê quán: Định Hóa – Thái Nguyên

 

Từng dạy học tại Định Hóa – Thái Nguyên

Hiện làm việc tại Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

Tác phẩm đã xuất bản:

– Trong nỗi nhớ màu chàm (tập thơ, 2007)

– Ngẫu luận (trò chuyện văn chương, 2011)

– Mọc (tập thơ, 2016)

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

– Mọc

– Qua

– Trả lời

– Làng ơi

– Linh

– Búng tay

– Sớm nay

– Cánh đồng về sáng

– Dưới cánh cửa chùa

– Mình đoán

Trở về thư viện tác giả