Nguyễn Kiến Thọ

829

Tên tác giả: Nguyễn Kiến Thọ

Năm sinh: 1968

Quê quán: Thiệu Hóa-Thanh Hóa

Chỗ ở hiện nay: Tổ 15, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên

Học vị: Tiến sĩ văn học

Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm- ĐH Thái Nguyên

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Thanh Minh (Tập thơ,Nxb Hội nhà văn, 2007)
  • Thơ ca dân tộc Hmông- từ truyền thống đến hiện đại (Sách chuyên khảo, nxb Đại học Thái Nguyên, 2014)

Một số tác phẩm tiêu biểu: Link xem tác phẩm

– Mưa bắt đầu từ trong giấc tôi mơ

– Viết ngày giỗ mẹ

– Về những con tằm đang nhả tơ

– Nói với con ngày thi đại học

– Trời mưa đọc thơ nồng nàn Phố

– Có một mùa thu

– Cái tuổi này rồi
–  Hết thu rồi

– Ngõ nhà mình có tên

– Những người trẻ đi lễ chùa

Trở về thư viện tác giả