Nguyễn Hồng Phượng

307

Tên tác giả: Nguyễn Hồng Phượng

Sinh năm: 1961

Dân tộc:
Quê quán: Cầu Đá, Quang Thịnh, Lạng Giang Bắc Giang.
Trú tại: Tổ 29, phường Phú Xá, tp Thái Nguyên.

Tác phẩm:

Khát một câu thề (tập thơ, 2010)

Vá lại ngày xanh (tập thơ, 2012)

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

– Lời cỏ may

– Mẹ láng giềng

– Hàng xóm

– Đá xám

– Ngủ nhờ

– Chuyển nhà

– Khóc mẹ ngữ

– Mẹ ngồi trước mâm không

– Mái nhớ

– Tết vắng mẹ

Trở về thư viện tác giả