Nguyễn Doãn Long

1081

Tên tác giả: Nguyễn Doãn Long

Bút danh: Doãn Long

Sinh ngày: 01/2/1977

Dân tộc: Kinh

Trú quán: xã Sơn Phú, Định Hóa, Thái Nguyên

Nơi công tác: Trường Tiểu học Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên

Hội viên Hội VHNT Định Hoá.

Hội viên CLB Văn học trẻ Thái Nguyên.

Hội viên Hội VHNT Thái Nguyên.

Tác phẩm

Nhiều tác phẩm thơ, văn đăng trên các báo, sách Trung ương và địa phương. Các tập in chung:Vòm cọ xanh, Nơi ấy chiến khu xưa, Thủ đô gió ngàn, Thơ nhà giáo…; in riêng tập thơ Thương về quê mẹ.

Một số tác phẩm tiêu biểu: Link xem tác phẩm

– Anh …

– Bên ấm trà ngày rét

– Cánh đồng

– Con của rừng

– Đêm…

– Giờ học

– Hương chè

– Nhà sàn

– Vào bản

– Xuống chợ

Trở về thư viện tác giả